Tự động trả lời tin nhắn qua facebook messenger sử dụng Node.js và Simsimi

autorep-696x364.png


Read More...

posted by Ông Văn Quang on 2019-03-27 15:51

Cùng với HTML và CSS, JS là một trong ba công nghệ cốt lõi trong World Wide Web Content Production. Javascript thường được sử dụng để tạo các trang web có độ tương tác cao. Vì vậy, bây giờ, bài viết này sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu xem làm thế nào để tạo ra một blockchain rất đơn giản bằng cách sử dụng Javascript.

Giả sử, chúng ta muốn tạo một blockchain đơn giản trong Javascript. Trước khi thực hiện điều này, có một số điều mà chúng ta cần phải làm rõ.

Blockchain là gì và chính xác nó hoạt động như thế nào?


Read More...

Zip files và gửi vể client trong Expressjs. Không làm vỡ font khi giải nén file (Dùng với phần mềm Lhaplus)


Read More...

posted by Nguyễn Thành Tuấn on 2018-03-19 11:39

Sass là gì và lợi ích của nó như thế nào khi tích hợp vào các project?


Read More...

Yarn là một package manager mới với tốc độ và hiệu năng cao hơn npm truyền thống.

"QUẢN LÝ TỐT, ĐÁNG TIN CẬY, VÀ ĐẢM BẢO"

Đó là những gì yarn đem lại cho chúng ta.


Read More...

RxSwift là gì?

RxSwift  là 1 phần của ReactiveX (thường gọi là “Rx”) được sử dụng ở rất nhiều ngôn ngữ và platform khác nhau.

ReactiveX bắt nguồn từ .Net/C#, sau đó nó phát triển mạnh mẽ với Ruby-ists, JavaScripters, đặc biệt là Java và Android
RxSwift là framework sử dụng cho ngôn ngữ Swift theo kỹ thuật reactive.

ReactiveX frameworks cung cấp các thuật ngữ chung cho tác vụ cụ thể trên tất cả các ngôn ngữ khác nhau. Điều này tiện lợi khi sử dụng trên các ngôn ngữ khác nhau, chúng ta sẽ không phải mapping các ngôn ngữ khác nhau khi thay đổi ngôn ngữ mới.


Read More...

posted by Dương Quang Lộc on 2016-12-14 15:48

Được sử dụng để kết nối, trao đổi dữ liệu, video chat trên Smart Phone, TV, máy tính.Mã nguồn mở 'realtime communication' WebRTC được sử dụng rất nhiều bởi các ứng dụng phổ biến nhất hiện nay như WhatsApp, Facebook Messeger, appear.in ..


Read More...

      Apache Solr là một open source full-text search platform dựa trên Apache Lucence. Lucene là một thư viện được viết bằng Java dùng để phân tích, đánh chỉ mục (indexing) và tìm kiếm thông tin được phát triển đầu tiên bởi Doug Cutting.


Read More...

 

Vue.js là một framework cho việc xây dựng các ứng dụng web sử dụng một phương pháp tiếp cận dựa trên Component. Nó tập trung chủ yếu vào lớp "View" của mô hình MVC truyền thống và bao hàm trong đó là các đặc trưng của ReactJS, Angular hoặc Ember, nó có thể dể dàng sử dụng để tích hợp vào các thư viện khác hoặc vào dự án đã có sẵn.

 

Read More...

posted by Nguyễn Thành Tuấn on 2016-10-31 16:13

                     

 


Read More...