Posts Tagged with webrtc

posted by Dương Quang Lộc on 2016-12-14 15:48

Được sử dụng để kết nối, trao đổi dữ liệu, video chat trên Smart Phone, TV, máy tính.Mã nguồn mở 'realtime communication' WebRTC được sử dụng rất nhiều bởi các ứng dụng phổ biến nhất hiện nay như WhatsApp, Facebook Messeger, appear.in ..


Read More...