Posts Issued in December 2016

posted by Dương Quang Lộc on 2016-12-14 15:48

Được sử dụng để kết nối, trao đổi dữ liệu, video chat trên Smart Phone, TV, máy tính.Mã nguồn mở 'realtime communication' WebRTC được sử dụng rất nhiều bởi các ứng dụng phổ biến nhất hiện nay như WhatsApp, Facebook Messeger, appear.in ..


Read More...

      Apache Solr là một open source full-text search platform dựa trên Apache Lucence. Lucene là một thư viện được viết bằng Java dùng để phân tích, đánh chỉ mục (indexing) và tìm kiếm thông tin được phát triển đầu tiên bởi Doug Cutting.


Read More...