Posts Tagged with PHP

posted by Dương Quang Lộc on 2016-06-27 11:59

Unit Testing in PHP with PHPUnit

 

Testing là một trong những giai đoạn quang trọng trong vòng đời phát triển ứng dụng. Unit test không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng trong quá trình phát triển mà còn làm việc duy trì code của bạn trở nên dễ dàng hơn, cho phép bạn thực hiện nhiều những thay đổi một cách tự do mà không hề suy nghĩ gì nhiều. 

PHPUnit là một 'programmer-oriented testing framework' dành riêng cho PHP.


Read More...

I.Giới thiệu về Swagger

Swagger là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để tạo document cho các dự án sử dụng RESTful API. Với hàng ngàn developer tham gia hỗ trợ phát triển Swagger ở hầu hết các ngôn ngữ lập trình và các môi trường deloy.

Phiên bản mới nhất hiện tại là 2.0. wagger 100% open source.


Read More...

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách tạo file dịch trong Yii2 bằng console giup app của ta được hoàn thiện ngôn ngữ 1 cách chính xác và nhanh nhất


Khi xây dựng application sẽ tốt hơn nếu hướng suy nghĩ tạo 1 ứng dụng toàn cầu,đa ngôn ngữ  ngay từ khi bắt đầu . Nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và vấn đề phát sinh khi app của bạn được phát triển .


Read More...

posted by Trần Phước Tú on 2014-05-16 01:26

Có thể hiểu Dependency Injection là 1 pattern theo đó các thành phần phụ thuộc được đưa vào các đối tượng thông qua các function.


Read More...