Posts Issued in March 2019

Tự động trả lời tin nhắn qua facebook messenger sử dụng Node.js và Simsimi

autorep-696x364.png


Read More...

posted by Ông Văn Quang on 2019-03-27 15:51

Cùng với HTML và CSS, JS là một trong ba công nghệ cốt lõi trong World Wide Web Content Production. Javascript thường được sử dụng để tạo các trang web có độ tương tác cao. Vì vậy, bây giờ, bài viết này sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu xem làm thế nào để tạo ra một blockchain rất đơn giản bằng cách sử dụng Javascript.

Giả sử, chúng ta muốn tạo một blockchain đơn giản trong Javascript. Trước khi thực hiện điều này, có một số điều mà chúng ta cần phải làm rõ.

Blockchain là gì và chính xác nó hoạt động như thế nào?


Read More...