Posts Tagged with Yii2

posted by Nguyễn Thành Tuấn on 2018-03-19 11:39

Sass là gì và lợi ích của nó như thế nào khi tích hợp vào các project?


Read More...

I.Giới thiệu về Swagger

Swagger là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để tạo document cho các dự án sử dụng RESTful API. Với hàng ngàn developer tham gia hỗ trợ phát triển Swagger ở hầu hết các ngôn ngữ lập trình và các môi trường deloy.

Phiên bản mới nhất hiện tại là 2.0. wagger 100% open source.


Read More...

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách tạo file dịch trong Yii2 bằng console giup app của ta được hoàn thiện ngôn ngữ 1 cách chính xác và nhanh nhất


Khi xây dựng application sẽ tốt hơn nếu hướng suy nghĩ tạo 1 ứng dụng toàn cầu,đa ngôn ngữ  ngay từ khi bắt đầu . Nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và vấn đề phát sinh khi app của bạn được phát triển .


Read More...