Posts Issued in September 2016

Bower là gì?

Khi lập trình một web application, bạn phải import các thư viện của javascript và css như Boostrap, AngularJS, JQuery…Bạn thường lên trang chủ của các thư viện này tải về các thư viện boostrap.min.css, angular.min.js, jquery.min.js rồi copy vào project của mình. Việc đó rất mất thời gian. Giờ đây với Bower bạn có thể dễ dàng để làm việc đó hơn. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu Bower là gì nhé.

Bower là ứng dụng quản lý các gói (package) cho web được viết bởi Twitter( ví dụ có sẵn bootstrap, jquery…) , nó giúp chúng ta có thể quản lý và download các package cần thiết cho công việc thiết kế web một cách nhanh chóng hơn và giúp lập trình viên tiết kiệm rất nhiều thời gian.


Read More...

Bảo mật là một phần quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm. Phần lớn các ứng dụng di động thao tác với thông tin người dùng qua một remote server. Mặc dù công nghệ bảo mật đã có sự phát triển vượt bậc trong thập kỷ qua, nhưng nó vẫn là một chủ để thu hút được nhiều tranh luận.

 

Là một developer không sớm thì muộn bạn cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề lưu trữ những dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Bài viết này nói về việc sử dụng Keychain để lưu trữ những dữ liệu nhạy cảm đó.


Read More...

Authentication luôn là chức năng quan trọng của bất kỳ hệ thống nào. Phương pháp auth đơn giản và hay được sử dụng trong các ứng dụng web đó là dựa trên cookie và lưu giữ state ở phía server(session, database...). Nhưng với các ứng dụng trên mobile và các ứng dụng web SPA(Single Page Application) thì cần có cơ chế auth tốt hơn, đặc biệt khi mà chúng ta phải thiết kế các stateless api thì server không thể đảm nhiệm việc lưu state phiên làm làm việc của user. Có 2 phương pháp tốt để giải quyết là OAuth 2.0 và JWT(JSON Web Token). Bài viết này đi vào tìm hiểu về JWT.


Read More...