Posts Issued in July 2016

1          Giới thiệu về Raspberry pi

1.1         Raspberry Pi là gì? và xuất xứ? Tại sao lại chọn Raspberry Pi?

1.1.1       Raspberry Pi là gì ?

  • Raspberry Pi ban đầu là một thẻ card được cắm trên bo mạch máy tính được phát triển bởi các nhà phát triển ở Anh. Sau đó Raspberry Pi đã được phát triển thành một bo mạch đơn có chức năng như một máy tính mini dùng để giảng dạy trong môn khoa học máy tính ở các trường trung học.
  • Raspberry Pi Foundation– là tổ chức phi lợi nhuận với tiêu chí xây dựng hệ thống mà nhiều người có thể sử dụng được trong những công việc tùy biến khác nhau.


Read More...