Tự động trả lời tin nhắn qua facebook messenger sử dụng Node.js và Simsimi

Hôm nay mình sẽ chia sẻ một ứng dụng rất hay dành cho những ai đang sử dụng Facebook Messenger. Đó là tự động trả lời tin nhắn 1 cách thông minh cũng như hài hước bằng cách khá đơn giản là sử dụng package Simsimi và Node.js.

Bắt đầu :

$ mkdir facebook-chat && cd facebook-chat // tạo và di chuyển đến thư mục
$ npm init // tạo file package.json, bạn cứ enter cho đến hết là được
$ touch index.js // tạo file index.js

 

Đầu tiên bạn cần cài đặt package cần thiết đó là facebook-chat-apisimsimi và dotenv:

 

$ npm install simsimi
$ npm install facebook-chat-api
$ npm install dotenv

 

Tiếp theo trong file index.js:

require('dotenv').config();
var login = require('facebook-chat-api');
const simsimi = require('simsimi')({
  key: `${process.env.KEY}`,
  api: 'http://sandbox.api.simsimi.com/request.p',
  lc: 'vn',
  ft: '1.0'
});
 
login({
  email: `${process.env.EMAIL}`,
  password: `${process.env.PASSWORD}`
},
(err, api) => {
  if (err) return console.error(err);
  api.listen(function callback(err, message) {
    if (message.type === 'message') {
      simsimi(message.body)
        .then(response => {
          api.sendMessage(`BOT: ${response}`, message.threadID);
          console.log(message.body);
          console.log(`BOT: ${response}`);
          api.markAsRead(message.threadID);
        })
        .catch(err => {
          api.sendMessage(
            'BOT: Tao đang đơ, không trả lời được :)',
            message.threadID
          );
          console.log(err);
        });
    } else {
      api.sendMessage(
        'BOT: Tao đang đơ, không trả lời được :)',
        message.threadID
      );
      console.log(err);
    }
  });
}
);

Sau đó các bạn tao thêm file .env, sau đó nhập EMAIL và PASSWORD vào nhé. Còn 1 phần quan trọng nữa đó là KEY. Vậy KEY này lấy ở đâu?

Các bạn truy cập vào địa chỉ này để đăng kí một tài khoản trên Simsimi nhé. Sau khi đăng kí xong, bạn chạy vào phần api và chọn vào phần Signup for Trial key như hình dưới: 

Sau khi đăng kí thành công bạn sẽ có một giao diện như sau: 

Đây chính là key mà bạn cần tìm, bạn thêm thông số KEY vào file .env .

Vậy là xong rồi, giờ chúng ta chỉ việc chạy thôi.

$ node index.js

Tham khảo:

http://developer.simsimi.com/


Leave a Comment

Fields with * are required.