Posts Tagged with android

Khi build 1 app mobile thì điều quan trọng trước tiên là làm sao để tạo ra một UI chính xác, đẹp, xử lý được tất cả các yêu cầu từ khách hàng hoặc designer.

Mình xin phép tổng hợp 1 vài nguyên tắc và kinh nghiệm khi thực hiện dựng layout trong Android để mục đích tham khảo và lưu trữ. Có thể có nhiều thứ là bình thường, nhưng có một số cái cũng research khá nhiều mới tìm thấy :)


Read More...

Android cung cấp một số tùy chọn giúp bạn lưu trữ dữ liệu trong ứng dụng một cách toàn diện. Các tùy chọn này bạn có thể sử dụng tùy thuộc vào mục đích của việc lưu trữ dữ liệu trong ứng dụng. Ví dụ như dữ liệu chỉ nên sử dụng cho một ứng dụng nào đó hoặc có thể public cho các ứng dụng truy câp...

Lưu trữ dữ liệu là tính năng quan trọng đối với ứng dụng, giúp cho người dùng có thể dùng lại được những dữ liệu trước đó mà không cần nhập lại. Trong Android có 3 cách để lưu lại dữ liệu:

  • Cơ chế “cấu hình chia sẻ” (shared preferences) được dùng để lưu những dữ liệu nhỏ dưới dạng key-value (tên khóa – giá trị khóa)
  • Lưu dữ liệu cố định vào tập tin trong bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ ngoài của điện thoại
  • Lưu dữ liệu sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ cục bộ SQLite

Read More...

Please make sure that all of guidelines below are written for Windows, other guide for Linux or Mac is same same. You can also follow this link: http://www.wikihow.com/Set-up-an-Android-Development-Environment to setup manually Android Development Environment if you don't use ADT.


Read More...