Posts Issued on September 26, 2016

Bower là gì?

Khi lập trình một web application, bạn phải import các thư viện của javascript và css như Boostrap, AngularJS, JQuery…Bạn thường lên trang chủ của các thư viện này tải về các thư viện boostrap.min.css, angular.min.js, jquery.min.js rồi copy vào project của mình. Việc đó rất mất thời gian. Giờ đây với Bower bạn có thể dễ dàng để làm việc đó hơn. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu Bower là gì nhé.

Bower là ứng dụng quản lý các gói (package) cho web được viết bởi Twitter( ví dụ có sẵn bootstrap, jquery…) , nó giúp chúng ta có thể quản lý và download các package cần thiết cho công việc thiết kế web một cách nhanh chóng hơn và giúp lập trình viên tiết kiệm rất nhiều thời gian.


Read More...