Posts Tagged with gui

posted by Thanh Le on 2014-12-03 09:39

1- RCP là gì?

RCP (Rich Client Platform) : Là một Platform sử dụng thư viện SWT(Là bộ thư viện tương tự SWING nhưng ra đời sau SWING. Nó phong phú về các thành phần giao diện khác nhau. Vì ra đời sau SWING, nên nó học hỏi và giải quyết các nhược điểm của SWING) để lập trình các ứng dụng Desktop. Chạy trên mọi hệ điều hành khác nhau.

Như vậy RCP là một Platform sử dụng SWT làm cơ sở để xây dựng nên. Bạn có thể sử dụng Platform RCP để lập trình lên ứng dụng Desktop.


Read More...

Please make sure that all of guidelines below are written for Windows, other guide for Linux or Mac is same same. You can also follow this link: http://www.wikihow.com/Set-up-an-Android-Development-Environment to setup manually Android Development Environment if you don't use ADT.


Read More...