Posts Tagged with Realtime

Trước bối cảnh công nghệ hiên tại việc người người  realtime , nhà nhà lên cloud sẽ sớm trở nên phổ biến

Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn cho bạn cách tạo 1 ứng dụng  chat room  sữ dụng  Firebase's Javascript API.  Tuy còn đơn giản nhưng hi vọng sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn và hiểu hơn về dữ liệu realtime và sữ dụng cho ứng dụng của mình.

Nếu bạn chưa biết về Firebase thì đó là 1 dịch vụ host cung cấp database  lưu trũ (dưới định dạng JSON )và đồng hóa dữ liệu cho ứng dụng realtime của bạn được sự dụng bởi 70000 dev  và quan trọng nhất là  có gói free . Mọi chi tiết hơn có thể tham khảo tại  FireBase.


Read More...