Posts Tagged with LESS

posted by Hồ Hữu Thành on 2016-01-18 12:07

CSS là ngôn ngữ đơn giản, không quá nhiều syntax, luật lệ phức tạp, đặc biệt dễ học dù bạn chỉ mới bắt đầu. Cũng vì lý do đó nên CSS không hỗ trợ các tính năng phức tạp về hàm và biến… đó cũng khiến CSS trở nên không linh hoạt trong quá trình viết mã tối ưu, khả năng dùng lại rất hạn chế.

Các điểm yếu của CSS vừa nêu đã trở thành lý do các nhà phát triển website cho ra đời LESS, các thư viện JavaScript hỗ trợ viết CSS như một ngôn ngữ lập trình thực sự


Read More...

Là một lập trình viên web hoặc designer  không ngạc nhiên gì khi ta phải đối mặt với  tình huống :

“Hôm nay trời đẹp em chuyển tông màu web từ đen  sang xanh cho anh”

Và 2 khả năng sẽ xảy ra :

-Với lập trình viên CSS : “Vài phút nữa anh quay lại được không “

-Với lập trình viên LESS: "Anh đợi chút ,xong “

CSS cho đến nay vẫn luôn làm tốt công việc của mình : “thể hiện”. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ tại sao cứ phải lặp đi lặp lại 1 thuộc tính này cho cả file css . Tại sao không đặt cho nó 1 biến ?

Phải chỉ cần đặt 1 vài màu sắc ở đầu file và ta có thể  xuyên suốt toàn bộ. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu và hướng dẫn cài đặt và sử dụng LESS , và vì LESS cơ bản cũng là CSS nên bạn đừng lo về việc phải nhiều thay đổi.

Vì khả năng và thời gian có hạn nên tôi chỉ sơ lược sử dụng căn bản về LESS mọi phát triển cao hơn bạn có thể Google về LESS chỉ cố gắng đừng tìm nhầm với Les  =)).


Read More...