Posts Tagged with webGL Babylonjs

Ngày nay công nghệ đồ họa phát triển vượt bậc. Trong đó vượt trội hơn cả là công nghệ 3D, nó như một cuộc cách mạng, nó xuật hiện như để “dẹp bỏ” công nghệ 2D đã quá già cỗi. Những năm trước đây, để xây dựng 1 ứng dụng hay 1 game 3D chạy được trên máy tính, các lập trình viên phải làm việc rất khổ sở. Nhưng từ khi có sự ra đời của webGL, nó mở ra một chương mới cho công nghệ 3D, đưa công nghệ 3D đến gần cuộc sống hơn. Có thể nói webGL là mối tình ngọt ngào giữa HTML5 và OpenGL ES 2.0.
Trong bài này tôi chủ yếu sẽ giới thiệu làm sao để xây dựng được 1 mô hình 3D render được trên trình duyệt. Các bạn cùng tôi đi vào nhé.
 


Read More...