Posts Tagged with core data

posted by Phan Ngọc Tiến on 2014-12-05 23:59

Mấy năm gần đây coredata là một phần không thể thiếu của các ứng dụng iOS trong việc hổ trợ công việc truy vấn dữ liệu. Tuy nhiên việc sử dụng coredata cũng chưa thật sự là dễ dàng, số lượng code vẫn còn lớn và rườm rà. Magical Record là một thư viện do bên thứ ba phát triển cho coredata. Magical Record giúp cho các đoạn code xữ lý coredata rõ ràng và ngắn gọn hơn.


Read More...