Posts Tagged with build

x1LVtu9KUstxJv7kJCr8lsIQeqACBvICGjqKyqubLnNc_cLEgeXIwp6P69qkgkf68awESYDm5S_2wBDKlKIYzQpR-k6NgNErdLJSHD9Ia9ZtYMlRmj25tihInSwCHn5eR-IIf6tf

Đã bao giờ bạn chán với việc liên tục F5 lại trang web trong lúc dev, hay làm thế nào để minify script, đơn giản hơn là chép resource vào cùng một nơi,... Với môi trường làm việc năng động, developer cần một công cụ giúp thực hiện các thao tác một cách tự động, nhanh chóng,...

Gulp là task runner giúp ta tối ưu các thao tác trong quá trình làm việc, ví dụ như live reload, complile, minify, check lỗi,...

Gulp hoạt động trên môi trường nodejs vì vậy tận dụng được nguồn plugin vô tận và mạnh mẻ. Các thao tác thông qua command-line nên gần gũi với dân IT và web developer.


Read More...