Posts Tagged with Phaser

Đã chán với việc lập trình trang web .Chúng ta hãy thư giãn và thỏa trí 1 chút với việc lập trình game và vì đã tốn công làm sao lại không làm đa nền tảng và không tốn công phải mày mò thêm ngôn ngữ mới chúng ta có thể làm game HTML5.

 Read More...