Posts Tagged with Background mode

posted by Phan Ngọc Tiến on 2014-02-06 21:14

Các ứng dụng chạy trên nền iOS hầu như sẽ bị dừng lại khi bạn bấm nút "Home" hoặc bạn chuyển sang chạy một ứng dụng khác, mặc dù nó vẫn còn tồn tại trong bộ nhớ nhưng nó sẽ không chạy bất cứ đoạn mã nào cho đến khi người dùng bật nó lên một lần nữa.

Tuy nhiên trong một số trường hợp cụ thể ứng dụng của bạn có thể tiếp tục chạy các đoạn mã trong chế độ nền. Như bạn đã biết Apple nổi tiếng nhờ sự khó tính và khắc khe với các nhà phát triển ứng dụng do đó các trường hợp chạy ở chế độ nền cũng được Apple quy định rất cụ thể. 

  1. Ứng dựng chơi nhạc
  2. Ứng dụng cập nhật vị trí
  3. Ứng dụng cập nhật dữ liệu định kỳ từ máy chủ (iOS 7)
  4. Ứng dụng chạy trong quầy báo (Newsstand)
  5. Ứng dụng chạy nền với thời gian hữu hạn
  6. Ứng dụng VoIP

Read More...