posted by Tran Thi Thu Thuy on 2014-07-01 21:39

Bạn đã từng nghĩ đến một nền tảng xây dựng ứng dụng, lập trình một cách nhanh, nhẹ, tối ưu hóa và đặc biệt là có thể chạy trên cả server lẫn client chưa ? Node.js sẽ giúp bạn làm được điều này.


Read More...

Trước bối cảnh công nghệ hiên tại việc người người  realtime , nhà nhà lên cloud sẽ sớm trở nên phổ biến

Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn cho bạn cách tạo 1 ứng dụng  chat room  sữ dụng  Firebase's Javascript API.  Tuy còn đơn giản nhưng hi vọng sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn và hiểu hơn về dữ liệu realtime và sữ dụng cho ứng dụng của mình.

Nếu bạn chưa biết về Firebase thì đó là 1 dịch vụ host cung cấp database  lưu trũ (dưới định dạng JSON )và đồng hóa dữ liệu cho ứng dụng realtime của bạn được sự dụng bởi 70000 dev  và quan trọng nhất là  có gói free . Mọi chi tiết hơn có thể tham khảo tại  FireBase.


Read More...

Redhat Enterprise Linux(RHEL)は比較的長めのリリースサイクルをもち、また長期にわたってサポート(10年)が行われるため、提供されるソフトウェアは最新のものではなく、枯れた古いバージョンのものが多い。エンタプライズの世界ではこれでもよいとしても、あまりにも古いバージョンのままでは、ソフトウェアの世界は日進月歩なので、新しいバージョンを使いたいという要望は常にありました。

そこで、RedHatはその答えとして、RedHat Software CollectionsをRHEL向け提供しました。Red Hat Software Collections(SCL)は、Web開発ツールや動的言語、データベースなどのソフトウェア(やや最新、かつ安定バージョン)を集めたソフトウェア集です。


Read More...

OpenSSL Heartbleed問題を対応した時の手順についてです。通常のUNIX系OSでは、OSベンダーからセキュリティアップグレードパッケージが提供されます。その際、yum upgradeだとか、apt-get upgradeだとかでセキュリティ問題をクリアした最新パッケージをご利用できます。しかし、現には古いOSシステムの場合、簡単にyum、あるいはapt-getシステムを利用できないことは少なくありません。

その際は各Softwareのソースコードからビルドする必要があります。本記事では、CentOSにおけるその手順を書きたいと思います。


Read More...

posted by Trần Phước Tú on 2014-05-16 01:26

Có thể hiểu Dependency Injection là 1 pattern theo đó các thành phần phụ thuộc được đưa vào các đối tượng thông qua các function.


Read More...

Kiến thức cần có trước khi đọc bài viết này: HTML, CSS, Javascript, Jquery cơ bản.

Bootstrap là gì?

Bootstrap là một framework CSS được Twitter phát triển. Nó là một tập hợp các bộ chọn, thuộc tính và giá trị có sẵn để giúp web designer tránh việc lặp đi lặp lại trong quá trình tạo ra các class CSS và những đoạn mã HTML giống nhau trong dự án web của mình. Ngoài CSS ra, thì bootstrap còn hỗ trợ các function tiện ích được viết dựa trên JQuery(Carousel, Tooltip, Popovers ,...)


Read More...

Nhắc lại về TDD

TDD là 1 phương thức lập trình mà trong đó:

  • bạn phải duy trì 1 cách đầy đủ 1 bộ các Test.
  • không có một đoạn mã sản phẩm nào được tạo ra mà không thông qua các Test.
  • các Test phải được viết đầu tiên
  • các Test xác định những đoạn mã sản phẩm được tạo ra như thế nào.

Read More...

posted by Tran Thi Thu Thuy on 2014-03-29 05:27

Với việc tăng cường hỗ trợ tối đa các dịch vụ phần mềm của mình đối với các thiết bị di động, cũng như việc cung cấp các công cụ, chế độ chạy thực giúp các nhà lập trình di động có thể chạy các ứng dụng .IBM Worklight cung cấp một nền tảng ứng dụng cao cấp, toàn diện và mở, có thể giúp bạn phát triển, chạy và quản lý có hiệu quả các ứng dụng với HTML5. IBM Worklight còn có cơ chế bảo mật và các khả năng phân tích và quản lý ứng dụng di động một cách hợp lý.


Read More...

Phát triển hướng kiểm thử TDD (Test-Driven Development) là một phương pháp tiếp cận cải tiến để phát triển phần mềm trong đó kết hợp phương pháp Phát triển kiểm thử trước (Test First Development) và phương pháp Điều chỉnh lại mã nguồn (Refactoring).

Mục tiêu quan trọng nhất của TDD là hãy nghĩ về thiết kế của bạn trước khi viết mã nguồn cho chức năng. Một quan điểm khác lại cho rằng TDD là một kỹ thuật lập trình. Nhưng nhìn chung, mục tiêu của TDD là viết mã nguồn sáng sủa, rõ ràng và có thể chạy được.


Read More...

Hiện nay cũng có nhiều công nghệ mới và những kiến thức khác đang chờ đợi những lập trình viên của chúng ta khám phá. Nhưng để ngồi hàng giờ trên máy tính cũng có thể chúng ta mệt mỏi và mắc nhiều chứng bệnh giảm sút trí nhớ và những áp lực đến từ công việc cũng dễ khiến chúng ta cáu quắt hơn khi làm việc với tần suất công việc khá áp lực...... Vì vậy chủ đề mình nhắc đến hôm nay là chủ đề về sức khỏe theo cá nhân của mình thì sức khỏe cũng đóng 1 phần quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực chứ ko riêng gì đến từng ngành.

Đặc điểm của những lập trình viên hay những người ngồi văn phòng chính thường là tiếp xúc với máy tính quá nhiều vì vậy cũng có thể chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc căng thẳng trong khi làm việc với hiệu suất cao. Vì vậy để giải quyết vấn đề này chúng ta phải tập trung cao độ và lun có tinh thần thoải mái nhất có thể khi làm việc hoặc nghiên cứu.


Read More...