Những người phát triển phần mềm như chúng ta hiểu rõ rằng để có thể tích hợp được 1 hệ thống đầy đủ các loại thành phần chạy thống suốt với nhau là 1 điều không hề dễ dàng. Để các hệ thống IT làm việc và giao tiếp được với nhau, chúng ta cần xây dựng giao thức và nó sẽ làm tiêu tốn khá nhiều thời gian của bạn.

Lý do đó, người ta đưa ra khái niệm chuẩn Enterprise Integration Patterns, giới thiệu, mô tả và hướng dẫn xử lý các vấn đề thường gặp trong việc tích hợp hệ thống. Tuy nhiên, để tuân theo EIP cũng không hề dễ dàng. Chúng ta có một cách khác để tuân theo chuẩn EIP là sử dụng framework tích hợp Apache Camel, với mục tiêu chính là làm cho việc tích hợp này dễ dàng hơn. Camel cung cấp rất nhiều component cho chúng ta sử dụng và sử dụng khái niệm route để thực hiện việc định tuyến luồng dữ liệu khi tích hợp các thành phần lại với nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần các khái niệm và cách thức sử dụng nó sau đây.


Read More...

Hãy thử tưởng tượng rằng bạn đang thành lập 1 hệ thống website thương mại điện tử (thu thập thông tin người dùng, ...), có liên quan tới nhiều đơn vị dữ liệu khác nhau. Nếu có 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào đó hoạt động nhanh hơn SQL Server nhiều lần, miễn phí, dễ giám sát và xử lý, toàn bộ hệ thống ứng dụng của bạn thì MongoDB chắc chắn sẽ là sự lựa chọn không thể tốt hơn.

Bài viết này sẽ tóm lược giới thiệu cơ bản về mongodb và cách truy suất mongodb trong java.


Read More...

Khi làm việc với các project thì việc kết nối DB là không tránh khỏi. Có nhiều cách để app có thể giao tiếp vs DB và cũng tùy thuộc và dạng app mà bạn làm việc. Với JEE, bạn có nhiều cách như Spring Data JPA, Hibernate. Nổi tiếng và thông dụng nhất vẫn là Hibernate, tuy nhiên nếu bạn thích một kiểu giao tiếp mới DB ngoài Hibernate thì MyBatis là 1 lựa chọn không tồi.

 


Read More...

Trong quá trình phát triển các dự án, điều cần thiết là tái tạo được nhiều môi trường dev và test, mô phỏng được môi trường triển khai của dự án, như vậy sẽ hạn chế rủi ro và lỗi xảy ra lúc triển khai.

Chúng ta có thể áp dụng Docker để tạo các môi trường khác nhau theo đúng mục đích của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo môi trường web php 5.3 trên ubuntu 12.04

 


Read More...

posted by Lê Huy Thắng on 2015-06-01 12:08

                                                              

 

Trong bài này sẽ giới thiệu về JavaFX và Demo một chương trình Login để có cái nhìn sơ bộ về nền tảng này!


Read More...

Khi làm việc với các dự án lớn liên quan đến các hệ thống thời gian thực, việc theo dõi và báo cáo tình trạng của hệ thống là vô cùng quan trọng. Việc theo dõi và gửi các thông số cho quản trị viên nắm được tình hình hệ thống tốt nhất mà không cần can thiệp và phân tích log trên server.

 

 

Phải xác định rằng, thành phần theo dõi và gửi báo cáo sẽ hoạt động như là một module độc lập tách rời khỏi hệ thống. Chúng ta có 2 cách:

 • Cung cấp các service để hệ thống chính ghi lại các thông số trong quá trình hoạt động. (Cách này khi implement thì sẽ thay đổi cấu trúc module chính nếu thay đổi cơ chế theo dõi từ module monitor).
 • Thông qua công nghệ Spring AOP, cho phép module monitor tự gắn kết và module chính mà không làm thay đổi cấu trúc của nó bằng cách lắng nghe theo class hoặc bắt các luồng dữ liệu được xử lý trong module đó.

Vì đây là hướng dẫn ban đầu nên mình chỉ đơn giản làm theo cách 1.

Bên cạnh việc theo dõi, chúng ta sẽ có các job cài đặt sẵn cho mục đích báo cáo như hằng ngày, hằng tuần…

 

 


Read More...

社内プロジェクトの開発プロセスは今までもRedmine+Backlogsを使っていました。しかし、2点ほど問題があります。

 • Redmineのバージョンが古い
  もともとUbuntu12.04にRedmine1.3系を入れましたがもう古いのでUbuntu14.04に合わせバージョンアップしたい
 • 運用が間違って仕様書等をIssueに添付してしまった
  仕様書をIssueに添付してしまったため後になって仕様書はどこですだっけってこととなり、仕様書が散乱してしまうことに〜
  まぁ、RedmineにもFileというモジュールがあるが、あまりにもシンプルで使い物にならない

上記を踏まえて今回Ubuntu14.04に下記をやりたいと思います。

 • Redmineをパッケージからインストールする。メインテナンスしやすいため
 • Backlogs+DMSF(ファイル管理プラグイン)をインストールする
  仕様書等はあるルールにしたがって全部このDMSFプラグインに一元管理する

Read More...

前回はUbuntu14.04(Nginx)にRapidSSLを導入しましたを書きました。ただ、Apache2の場合であれば、若干設定が違うのでApache2の場合の記事も書きたいと思っています。前半の手順(証明書発行)は前回の記事と同じ内容となりますが〜


Read More...

GreenDao là một thư viện mã nguồn mở giúp làm việc với SQLite một cách hiệu quả trong Android. Nó là đối tượng Java cho cơ sở dữ liệu (thường được gọi là ORM).Bạn có thể lưu trữ, cập nhật, xóa, truy vấn cho các đối tượng Java sử dụng một định hướng đối tượng API đơn giản. GreenDao ra đời từ năm 2012 .

 

 

 

 

 

 

 

 


Read More...

React  là một thư viện develop UI của Facebook để tạo ra các components tương tác và ổn định đáng tin cậy. React  được phát triển và sử dụng bởi Facebook nên bạn có thể yên tâm về chất lượng cũng như sự phát triển  , đơn cử như Instagram.com được viết hoàn toàn bằng React

Một trong những điểm đặc biệt là React  không chỉ trình diễn ở phía client mà còn có thể render phía server và nó có thể hoạt động cùng với nhau

React  còn dùng 1 thứ gọi là Virtual DOM có khả năng render cây con của 1 node dựa còn sự thay đổi trạng thái. Tạo 1 khả năng tuyệt vời để component của bạn được cập nhập tức thời

Bài giới thiệu chi tiết React bạn có thể tham khảo tại đây để có cái nhìn tổng quan hơn


Read More...