Posts Issued in March 2016

posted by Tran Thi Thu Thuy on 2016-03-26 18:36

Nightwatch.js là một framework để  test tự động cho các ứng dụng web và các trang web, được viết bằng Node.js và sử dụng các API Selenium WebDriver. Nó bao gồm nhiều tính năng như: Cú pháp đơn giản nhưng mạnh mẽ cho phép bạn thực hiện kiểm tra rất nhanh chóng, chỉ sử dụng Javascript và CSS selectors. Không cần phải khởi tạo các đối tượng và các lớp khác, bạn chỉ cần viết các thông số kỹ thuật kiểm tra, tích hợp thử nghiệm dòng lệnh cho phép bạn chạy thử ngay lập tức.Nightwatch.js còn support các dịch vụ điện toán đám mây. Nightwatch có tên từ các bức tranh nổi tiếng The Night Watch của họa sĩ người Hà Lan. 

 


Read More...

Meteor là một nền tảng được xây dựng trên môi trường Node.js, cho phép tạo ra các ứng dụng web theo thời gian thực. Nó đảm bảo việc đồng bộ thông tin giữa cơ sở dữ liệu của ứng dụng và giao diện người dùng.

Chính vì được xây dựng trên nền Node.js nên Meteor sử dụng JavaScript trên cả máy khách và máy chủ. Hơn thế nữa, Meteor còn cho phép chia sẻ code giữa hai môi trường này.

Có thể nói, Meteor là một nền tảng vừa đơn giản lại mạnh mẽ khi xóa bỏ hầu hết mọi phiền phức và cạm bẫy thông thường hay gặp phải khi phát triển ứng dụng web.


Read More...